61742d7d9b843__1.jpg

Kimlik Hırsızı Sendromu İşaretleri, Nedenleri ve Başa Çıkmak İçin 9 Yol

23.10.2021

Kimlik Hırsızı Sendromu İşaretleri, Nedenleri ve Başa Çıkmak İçin 9 Yol

Hailey Shafir


Bazı insanlar içten içe “kimlik hırsızı sendromu” ile mücadele ederken kendilerini zeki, kendinden emin ve yetenekli olarak göstermek için çok çalışırlar. Bu sorunu yaşayan insanlar gizlice yetersiz olduklarına inanırlar ve başkalarının bunu öğrenmesinden derin bir korku duyarlar. Başarı, tanınma ve övgü, kimlik hırsızı sendromu olan kişiler tarafından içselleştirilmeyebilir ve hatta sahtekarlık veya sahtekar olarak ifşa edilme korkularını daha da kötüleştirebilir.

Kimlik Hırsızı Sendromu Nedir?
Kimlik Hırsızlığı Sendromu bazen sahtekarlık, sahtekarlık fenomeni veya sahtekarlık kompleksi olarak adlandırılır. Terim ilk olarak 70'lerde, başarılarını sahteymiş gibi hisseden, başarılarını şansa, sevimli olmaya veya bilgi ve becerileriyle ilgisi olmayan diğer faktörlere atfeden insanları tanımlamak için ortaya atıldı. Bu sahtekarlık duyguları, yetenekli, akıllı ve yetkin görünmeyi sürdürmek için kimlik hırsızı sendromu olan kişiler üzerinde ek baskı yaratır.
/website/assets/images/my1/images/61742de266dce__2.jpg
Kimlik Hırsızı sendromu, belirli bir utanç türü ya da yetersiz olma ya da "yeterince iyi olmama" duyguları olarak düşünülebilir. Kimlik Hırsızı sendromu, eğitim veya profesyonel ortamlarda ortaya çıkan ve başarılı olmak için yeterince zeki veya yetenekli hissetmemeyi içeren belirli bir utanç türünü tanımlar. Kimlik Hırsızı sendromu olan kişiler, diğer insanların kendilerini ve yeteneklerini abarttığını varsayar ve itibarlarını korumak için numara yapmaya devam etme ihtiyaçlarından endişe duyarlar.

Gizlice tersini hissederken kendinden emin ve yetenekli görünmek için çok çalışmak, kimlik hırsızı olan insanlarda çok fazla stres ve kaygı yaratır. Bu da onları kaygı, depresyon, mesleki tükenmişlik ve düşük benlik saygısına karşı daha eğilimli hale getirir. Birçok insan zamana, deneyime ve kariyerlerinde güven inşa etme başarısına güvenir. Bu “kimlik hırsızı sendromu” olan kişiler için işe yaramayabilir. Başarılarını itibarsızlaştırma eğilimleri nedeniyle, bu sorunu yaşayan kişiler başarılı olduklarında kendilerini daha güvenilmez, endişeli ve sahtekar hissedebilirler.

Kimlik Hırsızı Sendromunun 5 Belirtisi
Kimlik Hırsızı Sendromu her zaman kendini küçümseme eğilimi, dolandırıcılık duyguları ve keşfedilme korkusu gibi belirli temel özellikleri içerir. Bu temel eğilimler aynı kalsa da, altta yatan farklı İnançlar Kimlik Hırsızı Sendromunun tezahür etme şeklini değiştirebilir.

Dr. Valerie Young'a göre, Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler yeterliliklerini beş farklı yolla ölçerler:
1. Mükemmeliyetçi/website/assets/images/my1/images/61742e1545658__3.jpg

Mükemmeliyetçi, işlerin nasıl yapıldığıyla meşguldür ve kendisinden gerçekçi olmayan yüksek beklentileri olan ve hatalara karşı erişilemez derecede düşük toleransı olan bir kişiyi tanımlar. Mükemmeliyetçinin kimlik hırsızlığı sendromu, çalışmalarında algılanan hatalar, kusurlar veya tutarsızlıklar olduğunda tetiklenir. Bu tetikleyiciler, mükemmeliyetçilerin sergilediği aşırı eleştirel eğilimler nedeniyle sıklıkla ortaya çıkar.

2. Doğal Dahi

Doğal dahi, her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde yapması gerektiği beklentisiyle, işlerin nasıl ve ne zaman yapıldığıyla ilgilenir. Doğal dahiler, çalışmadan, hazırlanmadan veya pratik yapmadan her şeyde iyi olmayı beklerler. Kimlik Hırsızı Sendromları, bir şeyler öğrenmek, becerilerde ustalaşmak veya görevleri tamamlamak için çok çalışmak zorunda kaldıklarında tetiklenir.

3. Süper Adam veya Süper Kadın

/website/assets/images/my1/images/61742ff4d5615__4.jpg

Süper Adam ve ya süper kadın, aynı anda ne kadar çok şey yapabileceklerine odaklanırlar. Kendi üstlerine gereğinden fazla yükümlülük alırlar ve tüm rollerini ve sorumluluklarını aynı anda kolaylıkla dengeleyebilmeyi beklerler. Kimlik Hırsızı sendromları, yetersiz kaldıklarında veya tüm görevlerini yerine getirmekte zorlandıklarında tetiklenir.

4. Uzman

Uzman, başarıyı neyi ve ne kadar bildiğiyle karakterize eder ve kendisinden belirli konularda kapsamlı bilgiye sahip olmasını bekler. Uzmanın “Kimlik Hırsızı Sendromu”, yeni veya tanımadıkları bir şeyle karşılaştıklarında ya da kendilerinden daha fazla bildiğini sandıkları bir kişiyle karşılaştıklarında tetiklenir.

5. Solist

Solist, bir görevi kimin tamamladığıyla aşırı ilgilenen bir kişiyi tanımlar. Yalnızca bir görevi tamamen kendi başlarına tamamladıklarında bir şeyi başarmış gibi hissederler. Tavsiye, geri bildirim, yardım veya dış kaynaklar almak solistte  Kimlik Hırsızı Sendromunu tetikler.

/website/assets/images/my1/images/617430538573e__5.jpg

Kimlik Hırsızı Sendromunun Yaygınlığı
Kesin prevalansı bilinmemekle birlikte, insanların %70'inin yaşamları boyunca en az bir kez bir sahtekarlık kompleksi ile mücadele edeceği ve bu da onu oldukça yaygın hale getireceği tahmin edilmektedir. Bazı insanlar kimlik hırsızı sendromunun daha yaygın ve kronik formlarıyla mücadele ederken, diğerleri durumsal olaral deneyimleyecektir. Kimlik hırsızI sendromu, sektörlerinde lider olarak görülen kişilerin bile başına gelebilir. Aslında, Michelle Obama, Serena Wilson, Tom Hanks ve Maya Angelou da dahil olmak üzere çok sayıda başarılı insan kimlik hırsızı sendromuyla mücadele ettiğini kabul etti.

Araştırmalar, sahtekarlığın, ırksal azınlıklar, mükemmeliyetçi ve nevrotik kişilik özelliklerine sahip kişiler de dahil olmak üzere belirli popülasyonlarda daha yaygın olabileceğini ortaya koymaktadır. Aile ve daha sonra işyeri kültürlerinden alından daha az destek, tutarlılık ve olumlu pekiştirme gibi bazı sosyal ve çevresel faktörler, de kimlik hırsızı sendromunun yaygınlığını artırabilir.

Kimlik Hırsızı Sendromunun 10 İşareti

Kimlik Hırsızı Sendromu bir akıl sağlığı bozukluğu olarak kabul edilmez, bu nedenle bu sorunu tanımlamak için belirli bir semptom listesi kullanılmaz. Bununla birlikte Kimlik Hırsızı Sendromuyla mücadele eden insanlar üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılmıştır ve çeşitli karakteristik örüntüler tanımlanmıştır.

Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler genellikle aşağıdaki gibi deneyimleri tarif ederler:

1. “Dolandırıcı” veya “Sahtekar” Gibi Hissetmek

Kimlik Hırsızı Sendromu, profesyonel, eğitimsel ve rekabetçi ortamlarda ortaya çıkar ve orada olacak kadar yeteri derecede akıllı veya yetenekli olmama duygularını içerir. Kimlik Hırsızı sendromuna sahip kişiler, bilgili, becerikli ve becerikli olmadıklarını düşündükleri halde öyleymiş gibi davranarak başkalarını aldatıyormuş gibi hissederler.

2. Keşfedilme Kaygısı

Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler kendilerini sahtekar gibi hissettiklerinden, sürekli olarak başkalarının kim olduklarına dair gerçeği keşfetmesinden endişe duyarlar. Yanlış bir şey söylemenin veya yapmanın yetersizliklerini ortaya çıkaracağından korkarlar.
/website/assets/images/my1/images/6174307f4b0c5__6.jpg

3. Katkıları İtibarsızlaştırmak

Kimlik Hırsızı Sendromuna sahip kişiler, hataları ve başarısızlıkları için suçu üstlenme eğilimindedir, ancak başarıları için kredi almazlar (kendilerine pay vermezler). Başarılı oldukları ve başarılarını içselleştiremedikleri zamanlarda katkılarını en aza indirme, azaltma veya geçersiz kılma eğilimindedirler.

4. Başarılı Olduğunda Suçluluk veya Korku Duyguları

Çoğu insan başarılarından gurur duyarken, Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler genellikle suçluluk veya utanç duyarlar. Başarı, sahtekarlık duygularını yoğunlaştırabilir, çünkü Kimlik Hırsızı Sendromu olan insanlar, bunu etik  veya dürüst  yollarla elde etmediklerini düşünürler. Genellikle gelecekte bu başarıyı tekrarlayamayacaklarından endişe etmeye başlarlar.
/website/assets/images/my1/images/6174309fea158__7.jpg

5. Küçümseme ve Abartma

Kimlik Hırsızı Sendromu  olan kişiler, belirli bir görevi tamamlamada genellikle beklediklerinden daha iyisini yaptıkları halde  kendilerini ve yeteneklerini sürekli olarak hafife alırlar. Aynı zamanda, başkalarının kendilerini abarttığını varsayarlar. Bu da kendilerinden bekleneni hissettikleri ile başarabileceklerini hissettikleri arasında büyük bir boşluk yaratır.

6. Kendini Sınırlama

Kimlik Hırsızı Sendromu genellikle insanların bilinçli veya bilinçsiz olarak kendilerini ve mesleki gelişimlerini sınırlamalarına yol açar. Kendilerine dayattıkları bu sınırlamalar, onların terfilerden vazgeçmelerine, yalnızca gereğinden fazla kalifiye oldukları işlere başvurmalarına veya kariyerlerinde genellikle “güvenli oynamalarına” neden olabilir. Bazıları, büyük bir başarıdan veya dönüm noktasından hemen önce vazgeçmek veya geri çekilmek veya yüksek riskli bir durumda kasıtlı bir hata yapmak gibi kendi kendini sabote eden davranışlarda bulunabilir.

7. Öz Eleştiri ve Utanç

Kimlik Hırsızı Sendromuna sahip kişiler, kendileri için belirledikleri gerçekçi olmayan beklentileri karşılayamadıklarında özeleştiri yapan ve utanmayla meşgul olan bir mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler. Kendileri ve işleri hakkında aşırı eleştireldirler, hatalarını abartırlar ve özeleştirel düşüncelere sürekli kafa yorarlar. Bu da genellikle yetersiz, değersiz ve utanmış hissetmeyle sonuçlanır.

8. Sahte Güven

Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler, güvensizliklerini maskelemede ve kendilerine güveniyormuş izlenimi vermede çok iyidirler. Herhangi bir güvensizliğin diğerlerinin performanslarını görmelerine izin vereceğinden korkarak, kendilerini ve çalışmalarını olumlu bir şekilde sunmak için çok çaba sarf edip, her çareye başvurabilirler.

9. Övgü ve Tanınmadan Rahatsızlık
/website/assets/images/my1/images/617430cf058a6__8.jpg

Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler, övgü ve takdir gördüklerinde kendileriyle gurur duymak yerine daha endişeli ve yetersiz hissedebilirler. Kimlik Hırsızı sendromunda, olumlu tanınma ve övgü, performans için ek baskı, daha yüksek başarısızlık riski ve daha yüksek bir sahtekarlık olarak ortaya çıkma olasılığı olarak yorumlanır.

10. Yardım ve Tavsiye İsteyememe

Kimlik Hırsızı Sendromu olan kişiler genellikle soru sormanın  veya yardıma ihtiyaç duymanın kendilerini deneyimsiz ve beceriksiz olarak ortaya çıkardığından endişe ederler. Bu kaygı, onları başkalarından yardım isteme veya yardımı kabul etme konusunda daha tereddütlü hale getirebilir.Ve yardım teklif edildiğinde kabul etmeyi reddetme olasılıklarını daha yüksek hale getirebilir.

Kimlik Hırsızı Sendromunun Nedenleri
Kimlik Hırsızı sendromunun belirli tek bir nedeni yok gibi görünüyor. Bu sendrom pek çok kişilik özelliği ve eğilimi gibi, bir takım iç veya dış etkenlere tepki olarak gelişebilir. Daha yüksek “sahtekarlık” oranlarıyla ilişkili olan içsel faktörler arasında nevrotiklik özelliğinde yüksek puanlar ve vicdanlılık konusunda düşük puanları vardır. Nevrotizm, insanları daha fazla olumsuz duygu ve stres yaşamaya yatkın hale getirir. Ve vicdanlılık, çalışkan ve amaç sahibi olma özelliğini tanımlar.

Çocukluk Deneyimleri ve Kimlik Hırsızı Sendromu 
/website/assets/images/my1/images/61743108b2e2f__9.jpg

Sosyal koşullanma erken yaşta başlar. Aileyi içeren erken çocukluk deneyimlerinin kimlik hırsızı sendromuna katkıda bulunabileceğini öne süren bazı araştırmalar vardır. Küçük yaşta ebeveyn rolleri ve sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalan çocukların, ebeveynleri ile güçlü ve güvenli bir bağı olmayan çocuklar gibi, kimlik hırsızı sendromuna daha yatkın oldukları gösterilmiştir. Çocuklukta olumlu pekiştirme ve övgü eksikliği, kimlik hırsızı sendromu geliştirme olasılığını da artırarak, çocukların başarıya ilişkin sağlıksız inançlar geliştirmesine yol açabilir.

Kimlik Hırsızı Sendromu Üzerindeki İşyeri Etkileri
Belirli iş türlerinin veya çalışma ortamlarının kimlik hırsızı sendromuna neden olduğuna dair kanıt bulunmamakla birlikte, belirli işyeri faktörleri çalışanların bu sorunu yaşama olasılığını azaltabilir. 
/website/assets/images/my1/images/6174312a05b26__10.jpg

  Örneğin, güçlü ve destekleyici liderlerle işbirlikçi bir çalışma kültürü, çalışanlarda risk almayı, hataları ve kontrollü başarısızlığı (başarısızlıktan öğrenme ve başarısızlıktan sonra ilerleme şansı) teşvik eden iş kültürlerinde olduğu gibi kimlik hırsızı sendromu olasılığını azaltır. Kimlik hırsızı sendromu entelektüel yetenek, notlar ve akademik performans üzerindeki aşırı vurgunun sonucu olabilecek üniversite ortamlarında da oldukça yaygındır.

Kimlik Hırsızı Sendromunun İşlevsel Nedenleri
Kimlik Hırsızı Sendromu, olumlu bir mesleki itibarı koruma arzusuyla hareket eder ve insanların diğer insanlardan reddedilmesine veya eleştirilmesine yol açacağına inandıkları şekillerde hareket etmelerini engeller. Herkes kabul edilmek, sevilmek ve saygı görmek ister. Kimlik Hırsızı Sendromu bu sosyal ve duygusal ihtiyaçlarla derinden bağlıdır ve bunun toplum yanlısı kökenleri olabileceğini düşündürür. Ne yazık ki, bu sendromu yaşayanların hissettikleri utanç, onları geri çekilmeye ve diğerlerinden saklanmaya iterek, kabul edilmek yerine izole edilmiş hissetmelerine yol açar.
/website/assets/images/my1/images/6174314a53caa__11.jpg
Sahtekarlık sendromu olan kişiler genellikle utanç ve düşük öz-değer ile mücadele ederler ve kendilerini içsel olarak doğrulayamazlar, bu da onları dışsal doğrulama biçimleri aramaya yöneltebilir. Bu doğrulamayı mesleki başarılarında aramaya eğilimlidirler, ancak ne yazık ki, başarılı olduklarında genellikle bu doğrulamayı içselleştiremezler.

Sahtekarlık Sendromunun Ruh Sağlığına Etkileri
Kimlik hırsızı sendromu olan kişilerin anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık durumlarını yaşama olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, performanslarına ve başarılı olma yeteneklerine olan güvenme üzerinden tanımlanan düşük benlik saygısı ve düşük öz-yeterlik deneyimlemeleri daha olasıdır .Ve  öz-değerlerini okul veya iş ortamlarındaki başarıya bağlı hale getirme olasılıkları daha yüksektir.

Kimlik hırsızı sendromunun fiziksel sağlık ve sosyal işlevsellik üzerinde de zararlı etkileri olabilir. Kimlik hırsızı sendromu bildiren ergenlerin intihar düşünceleri veya girişimleri bildirme olasılıkları daha yüksektir, bu da bunun özellikle gençlerde zararlı olabileceğini düşündürüyor.

Kimlik hırsızı sendromu, insanlar gerçekçi olmayan standartlara tutunup üzüldüklerinde ve kendi kendilerine empoze ettikleri ölçütleri karşılamadıklarında, kendilerini eleştirdiklerinde ve utandıklarında ortaya çıkan sağlıksız mükemmeliyetçilik biçimleriyle ilgilidir. Kimlik hırsızı sendromu olan kişilerin ayrıca nevrotik özellikler gösterme olasılığı daha yüksektir. Yani strese ve öfke, korku ve utanç gibi olumsuz duygulara karşı daha duyarlıdırlar. Kimlik hırsızı sendromu, artmış mesleki tükenmişlik oranları ve iş stresi kadar  yüksek mesleki memnuniyetsizlik oranları ile bağlantılıdır.

Kimlik hırsızı sendromu olan kişiler, hem tükenmişliği hızlandıran hem de stresi artıran aşırı çalışma veya görevleri erteleme gibi aşırılıklara düşen kötü çalışma alışkanlıklarına sahip olma eğilimindedir. Sahtekarlık duyguları yaşayan kişiler, işte veya okulda düşük bir profil tutabilirler çünkü herhangi bir tanıma, olumlu olsa bile, tehdit edici olabilir.

Bu eğilim, mesleki gelişimlerini sınırlayarak ilerleme fırsatlarını kaçırmalarına neden olabilir. Kimlik hırsızı sendromuna sahip kişiler bazen kendi kendilerini sabote ederler. Kasıtlı olarak fırsatları kaçırır, şanslarını mahveder veya hedeflerine ulaşmadan hemen önce bırakırlar.

Kimlik Hırsızı Sendromu için Ne Zaman Yardım Alınır?
Kimlik hırsızı sendromu zihinsel veya fiziksel sağlığınızı etkiliyorsa veya işte veya başka bir ortamda çalışma yeteneğinizi etkiliyorsa, profesyonel yardım almak önemlidir. Kimlik hırsızı sendromuyla mücadele eden kişiler, genellikle terapide iyileştirilebilecek sorunlar olan düşük benlik saygısı ve yüksek kaygı ile de mücadele edebilirler. Bazen, sahtekarlığın daha şiddetli biçimleriyle ya da depresyon ya da kaygı gibi altta yatan durumlarla mücadele eden insanlara yardım etmek için ilaçlar kullanılır.
/website/assets/images/my1/images/617431ad39785__12.jpg
Profesyonel yardım ihtiyacını gösterebilecek bazı ek işaretler şunları içerir:
Çoğu gün meydana gelen sık panik ataklar veya yüksek düzeyde kaygı
Güçsüzleştiren benlik saygısı sorunları veya sürekli öz eleştiri
2 haftadan fazla bir süredir çoğu gün kendini kötü, yorgun veya tamamen motivasyonsuz hissetmek
İntihar, ölüm veya kendine zarar verme düşüncelerine sahip olmak
İşinizi yapmanıza engel olan yüksek düzeyde stres veya tükenmişlik
Kişisel güvensizlikler nedeniyle ilişki kuramama veya sürdürememe
Sizi fiziksel olarak hasta hissettiren veya baş ağrısına, GI sorunlarına vb. neden olan stres veya kaygı
Uyuşturucu veya alkol ile kendi kendine ilaç alma ve kendi başına azaltamama veya duramama hissi
Sık sık suçluluk, utanç, değersizlik veya umutsuzluk duyguları

/website/assets/images/my1/images/617431f3bfe10__13.jpg

Kimlik Hırsızı Sendromu İçin Nasıl Yardım Alınır?

Çoğu insan, yakınında bir danışman, terapist, psikolog veya psikiyatrist arayarak çevrimiçi olarak akıl sağlığı tedavisi aramaya, başlar. Bazıları ayrıca, aramalarını belirli sigorta türlerini kabul eden, farklı konularda uzmanlaşan ve uygulamalarında belirli yaklaşımlar kullanan danışmanlara daraltmak için çevrimiçi terapist rehberlerini kullanır.
Sağlık sigortası olan kişiler, yakınlarındaki ağ içi terapistlerin bir listesini almak için sigorta şirketlerinden de destek alabilir. Bu aynı arama stratejileri, ilaç yazabilecek psikiyatristleri ve diğer lisanslı tıp uzmanlarını bulmak için kullanılabilir.

Kimlik Hırsızı Sendromunun Üstesinden Gelmek İçin 9 İpucu
Kimlik hırsızı sendromu ile mücadele ediyorsanız, kendi kendine geçeceğini ummuş olabilirsiniz, ancak ne yazık ki, birçok kişi Kimlik hırsızı sendromunun zamanla veya daha fazla deneyim kazandıkça ve daha fazla başarı elde ettikçe geçmediğini görüyor. Kimlik hırsızı sendromunun üstesinden gelmek zor olsa da, ruh sağlığınız, iş performansınız ve yaşam kaliteniz üzerindeki etkisini azaltmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler vardır.

Terapi aramaya ek olarak, Kimlik hırsızı sendromuyla mücadele eden insanlara yardımcı olabilecek şeylerden bazıları şunlardır:

1. Sırlarınızı Güvendiğiniz Birine Anlatın

Kimlik hırsızı sendromu olan herkes, gizli kimliğinin ortaya çıkmasından korktuğu için, kimlik hırsızı sendromunuz hakkında açıkça konuşmak özgürleştirici hissettirebilir ve bu sırdan güç alabilirsiniz. Bazen bir şeyi yüksek sesle söylediğinizi duymak bile, onu zihninizde duymaktan farklı hissettirir ve bazı inançlarınızın ne kadar mantıksız olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Sizin için rol model olan veya her zaman kendinden emin görünen insanların bile aynı duygu ve korkulara sahip olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.

2. Yardım ve Tavsiye İsteyin

Bir sahtekarlık kompleksiyle mücadele eden insanlar, zayıflıklarını veya yetersizliklerini ortaya çıkaracağını düşündükleri için genellikle yardım ve tavsiye istemekte ve kabul etmekte zorlanırlar. Kendinizi yardım istemekte daha iyi olmaya zorlamak, kimlik hırsızı sendromunuza meydan okumanıza yardımcı olacak ve her şeyi kendi başınıza çözmeniz gerektiğine dair temel varsayımınızı çürütecektir. Yardım istemek ve başkalarına yardım etmek, meslektaşları ile rekabet halinde olma duygularını da azaltabilecek işbirlikçi ilişkiler kurmaya da yardımcı olur.

3. Başarısızlık ve Başarı Tanımınızı Değiştirin

Kimlik hırsızı sendromunun üstesinden gelmek, insanların başarı ve başarısızlık tanımlarını yeniden değerlendirmelerini gerektirir; başarı ve başarısızlığı karşıt olarak görmek yerine, onları ilişkili olarak görebilirler. Başarı neredeyse her zaman önceki başarısızlıklardan öğrenilen dersler üzerine kuruludur ve çoğu zaman bu dersler olmadan elde edilemez. Hataları başarıya giden yolda kilometre taşları olarak görmek, sizi yaratıcı düşünmeye, yenilik yapmaya, risk almaya ve yol boyunca pes etmekten veya cesaretini kırmaktan kaçınmaya daha istekli hale getirir.

4. Hangi Düşüncelere Katılacağınızı Seçin

Kimlik hırsızı sendromu, kendiniz ve yapabilecekleriniz (ve yapamayacağınız) hakkında belirli olumsuz düşüncelere ve hikayelere dayanır. Genellikle bu hikayeler, çok daha az bilgi ve deneyime sahip olduğunuz uzun zaman önce oluşturduğunuz hikayelerdi. Bu sınırlayıcı düşüncelere ve hikayelere onları tekrarlayarak, derin düşüncelere dalarak, gerçek olduklarına dair kanıt bularak ve hatta  tartışarak ne kadar çok katılırsanız, onların doğru olduğu fikrini o kadar çok güçlendirirsiniz. Bunun yerine, zihinsel enerjinizi problem çözme, kendinizi cesaretlendirme veya öz-şefkat ve mizahı kullanarak hatalarınızı daha az ciddiye alma gibi daha yararlı ve üretken düşünme yollarına yönlendirin.

5. Başarınızı Nitelendirmeyin

Kimlik hırsızı sendromu olan kişiler, başarılarını "ben sadece", "şanslıydım" veya "o kadar da zor değildi" gibi ifadelerle nitelendirme eğilimindedir. Bu niteleyiciler, başarınızı gözden düşürerek, başarılarınızı en aza indirerek ve katkılarınızı reddederek kimlik hırsızı sendromunuzu beslemeye yardımcı olur.
 Başarılarınızı nitelendirmeden önce kendinizi yakalamaya çalışın ve yatırım yaptığınız sıkı çalışma ve çaba hakkında konuşurken daha rahat olmaya çalışın. Bir iltifat ya da övgü aldığınızda onu iptal etmeye ya da övgüyü başka birine ya da başka bir şeye kaydırmaya çalışmak yerine sadece "teşekkür ederim" demeye çalışın.

6. Yaptığınızdan Daha Fazlası Olun – İş Dışı Hayatınızı Zenginleştirin

Amerika'da insanların sorduğu ilk sorulardan biri “ne iş yapıyorsun?” İşin merkeziliği, özellikle kendi değerlerinin ve kimliğinin çoğunu işlerine atfetme eğiliminde olan “sahtekarlar” için sağlıksız hale gelebilir. İşin hayatınız, işinizin kimliğiniz olmasına izin vermek yerine, ilgilendiğiniz hobilere, kişisel ilgi alanlarına, faaliyetlere ve ilişkilere zaman ayırarak iş dışındaki hayatınızı zenginleştirmek için çaba gösterin. Bunlar, çok yönlü kalmanıza, stresinizi azaltmanıza ve hayatta ve sizin için yaptıklarınızdan daha fazlası olduğunu hatırlatmanıza yardımcı olur.
7. Yeterliliğinizin Kanıtını Bularak Doğrulama Önyargısını Test Edin
Doğrulama önyargıları, inançlarınızla çelişen herhangi bir kanıtı göz ardı ederek, inançlarınızı destekleyecek kanıtlar bulma eğilimini tanımlar. Yaptığınız işte zeki, yetenekli, becerikli ve iyi olduğunuza dair kanıt bulmak için aktif olarak çalışarak doğrulama yanlılığının gücünü test edin. Bunu en az bir hafta boyunca her gün yapın, yeterliliğinizin kanıtını yazın ve fark ettiğiniz şeyi tekrar düşünün. Bu tek egzersizin algınızı ne kadar değiştirebileceğine şaşırmış olabilirsiniz. Bu yöntem kimlik hırsızı sendromunuz nedeniyle daha önce gözden kaçırdığınız güçlü yönlerinizi, yeteneklerinizi ve başarılarınızı görmenize yardımcı olabilir.

8. Korkularınıza Göre Hareket Etmeyi Bırakın

Başkalarının yeterince iyi olmadığınızı keşfetmesinden korktuğunuz için son zamanlarda söylediğiniz, yaptığınız veya söylemediğiniz ve yapmadığınız şeylerin bir listesini yapın. Bir toplantıda sessiz kalmış, patronunuzdan kaçınmış, bir hatayı gizlemiş veya yetersiz görünmemek için bir projede geç saatlere kadar çalışmış olabilirsiniz ve bunların hepsi listeye dahil edilmelidir. Sahtekarlık olarak ortaya çıkma korkunuzla hareket ettiğiniz her seferde, sahtekar olduğunuz inancını pekiştirdiniz, kimlik hırsızı sendromunuzu güçlendirdiniz. Korkunuzla hareket etmek üzere olduğunuz anlarda diğer, daha yararlı seçenekleri belirlemeye yardımcı olmak için kendinize “Korkmasaydım ne yapardım?” diye sorun.
/website/assets/images/my1/images/61743252df250__14.jpg

9. Yaratıcı Problem Çözmeye Katılın

İnsanlar korku ve utanç hissettiklerinde, açık fikirli, meraklı ve yaratıcı olmak yerine katı düşünce kalıplarına geri çekilme eğilimi gösterirler. Bir hata yapma, başarısız olma ya da bir şeyleri yanlış yapma fikriyle felç olmak yerine, ne kadar aptalca veya gerçekçi değilmiş gibi görünseler de, size gelen tüm fikirleri yazarak kendi başınıza beyin fırtınası yapmaya çalışın. Başkalarının fikirlerinizi eleştirmesi veya yargılaması konusunda endişelenmeden, başkalarına güvenli veya makul görünenlerin dışındaki seçenekleri keşfetmeye daha yatkınsınız.

Çeviren: Klinik.Psk.Feyza Topçu
Instagram: feyzatopcucom  Websitesi: www.mildapsikoloji.com
Kaynak: https://www.choosingtherapy.com/impostor-syndrome/          

Facebook
Facebookta Paylaş
Twitter
Twitterda Paylaş
Twitter
E-Posta ile Paylaş
Whatsapp
Whatsappta Paylaş

ÖNCEKİ HAFTALAR