Kemal-Sayar-Urun-Resim_4615-600X450.jpg

Bilimsel yayınlar listesi

HAKEMLİ ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLAR


1. Kemal Sayar, Işıl Uğurad, Yasemin Kural, Burçin Acar. Psychometric Assessment of Acne Vulgaris Patients. Dermatology and Psychosomatics 1(2) : 62-65, 2000. 
2. Kemal Sayar, Yalçın Güzelhan, Mustafa Solmaz, Ömer A. Özer, Mücahit Öztürk, Burçin Acar, Meltem Arıkan. Anger Attacks in Depressed Turkish Outpatients. Annals of Clinical Psychiatry 12(4) : 213-218, 2000. 
3. Kemal Sayar, Osman Köse, Servet Ebrinç, Mesut Çetin. Hopelessness and Alexithymia in Young Turkish Soldiers Suffering from Alopecia Areata. Dermatology and Psychosomatics. 2(1) :12-15, 2001. 
4. Kemal Sayar, Servet Ebrinç, İsmail Ak. Alexithymia in Patients with Antisocial Personality Disorder in a Military Hospital Setting. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 38 (2) : 81-87, 2001.
5. Kemal Sayar, Meltem Arıkan, Tülin Yöntem. Sleep Quality in Chronic Pain Patients. Canadian Journal of Psychiatry, 47: 844-848, 2002. 
6. Kemal Sayar. Book Review. Consciousness, Dreams and Self : A Transdisciplinary Approach. Sleep and Hypnosis 1 (1) : 69-70, 1999. 
7. Kemal Sayar. Book Review. Dream Cultures : Explorations in the Comparative History of Dreaming. Sleep and Hypnosis 2 (1) : 47-48, 2000. 
8. Agelink MW, Ullrich H, Passenberg P, Sayar K, Brockmeyer NH. Superior Safety of Reboxetine over Amitryptiline in the Elderly. Eur J Med Res 2002 30;7(9):415-6. 
9. Kemal Sayar. Kann die Weisheit der Wergangenheit mit der heutigen Psychotherapie übereinkommen? Euro Agenda 2 (2) : 133-164, 2002. 
10. Kemal Sayar, Laurence J. Kirmayer, Suzanne Taillefer. Somatic Symptom Reporting in Depressed Outpatients. General Hospital Psychiatry, 25 : 108-114, 2003. 
11. Agelink MW, Sayar K, Klieser E.Usefulness of heart rate variability (HRV) for monitoring clozapine plasma levels. Pharmacopsychiatry. 2003 ; 36(4):166-7. 
12. Kemal Sayar, Burcin Acar, İsmail Ak. Alexithymia and Suicidal Behavior. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 40(3) : 165-173, 2003.
13. Kemal Sayar, Gökhan Aksu, İsmail Ak, Mehmet Tosun. Venlafaxine treatment of fibromyalgia. Annals of Pharmacotherapy, 2003, 37: 1561-1565.
14. Mustafa Solmaz, Kemal Sayar, Ilker Kavuk. Psychological factors in the Irritable Bowel Syndrome. European Journal of Medical Research 2003, 8: 549-556. 
15. İsmail Ak, Kemal Sayar, Tulin Yöntem. Alexithymia, counter-dependency and locus of control in chronic pain patients. The Pain Clinic. 2004, 16 (1) : 43-52. 
16. Kemal Sayar, Samet Köse, Burçin Acar, İsmail Ak, Robert Reeves. The Predictors of Suicidal Behavior in a Sample of Turkish Suicide Attempters. Death Studies, 2004, 28(2) :137-150. 
17. Kemal Sayar, Hüseyin Güleç, Murat Topbaş, Ayhan Kalyoncu. Affective Distress and Fibromyalgia. Swiss Med Wkly 2004; 134 : 248-253. 
18. Kemal Sayar, Hüseyin Güleç, Murat Topbaş. Alexithymia and Anger in Patients with Fibromyalgia. Clinical Rheumatology 2004; 23(5):441-8. 
19. Boz C, Velioglu S, Ozmenoglu M, Sayar K, Alioglu Z, Yalman B, Topbas M. Temperament and character profiles of patients with tension-type headache and migraine. Psychiatry Clin Neurosci. 2004 ;58(5):536-43.
20. Kavuk I, Katsarava Z, Selekler M, Sayar K, Agelink MW, Limmroth V, Diener HC. Clinical features and therapy of medication overuse headache. Eur J Med Res. 2004 22;9(12):565-9. 21. Kemal Sayar, Arthur J. Barsky, Hüseyin Güleç. Does somatosensory amplification scores decrease with antidepressant treatment? Psychosomatics, 46(4):340-4. 2005. 
22. Kemal Sayar, Samet Köse, Hans Grabe, Murat Topbas. Alexithymia and dissociation in an adolescent sample from Eastern Turkey. Psychiatry Clin Neurosci 59(2):127-34.2005.
23. Hüseyin Güleç, Kemal Sayar. Reliability and the validity of the Turkish form of Somatosensory Amplification Scale. Psychiatry Clin Neurosciences 61(1) :25-30, 2007. 
24. Evren C, Kose S, Sayar K, Ozcelik B, Borckardt JP, Elhai JD, Cloninger CR. Alexithymia and temperament and character model of personality in alcohol-dependent Turkish men. Psychiatry Clin Neurosci. 2008 ;62(4):371-8. 
25.Kose S, Sayar K, Kalelioglu U, Aydin N, Celikel FC, Gulec H, Ak I, Kirpinar I, Cloninger CR. Normative data and factorial structure of the Turkish version of the Temperament and Character Inventory.Compr Psychiatry. 2009; 50(4):361-8. 
26. Orhan AL, Sayar N, Nurkalem Z, Uslu N, Erdem I, Erdem EC, Erer HB, Soylu O, Emre A, Sayar K, Eren M. Assessment of autonomic dysfunction and anxiety levels in patients with mitral valve prolapse. Turk Kardiyol Dern Ars 2009;37(4):226-33 
27. Celikel FC, Kose S, Cumurcu BE, Erkorkmaz U, Sayar K, Borckardt JJ, Cloninger CR. Cloninger's temperament and character dimensions of personality in patients with major depressive disorder. Compr Psychiatry. 2009 Nov-Dec;50(6):556-61. 
28. Celikel FC, Kose S, Erkorkmaz U, Sayar K, Cumurcu BE, Cloninger CR. Alexithymia and temperament and character model of personality in patients with major depressive disorder. Compr Psychiatry. 2010 Jan-Feb;51(1):64-70

HAKEMLİ ULUSAL DERGİLERDE YAYINLAR


1. Kemal Sayar. Hüzün Hastalığı. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Depresyon Kitabı Trabzon, 1994, s: 385-396. 
2. Kemal Sayar, Esat Göktepe, Hayrettin Kara. Bir somnambulizm olgusu. Van Tıp Dergisi , 1(3) : 77-79, 1994. 
3. Kemal Sayar, Esat Göktepe. Yalnız psikiyatrik bulgularla giden bir nörosifilis olgusu. Yeni Symposium 33 (4) : 168-171, 1995. 
4. Hayrettin Kara, M. Kazım Yazıcı, M. Kemal Sayar, M. Yücel Ağargün, Arif Verimli. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kişilik Bozuklukları. Türk Psikiyatri Dergisi 8(1) :16-19, 1997. 
5. Kemal Sayar, Sefa Saygılı. Yeni Antipsikotikler : Bir Gözden Geçirme. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 7(1-4) : 4-10,1997.
6. Hayrettin Kara, Kemal Sayar, Sefa Saygılı. Kültürel psikiyatri açısından depresyon kavramı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 7 (1-4) : 59-63, 1997. 
7. Işıl Uğurad, Kemal Sayar. Katatonide belirti ve bulgular : Bir gözden geçirme. Yeni Symposium 35(1) : 24-28,1997.
8. Kemal Sayar, Sefa Saygılı. Irkçılık ve Psikiyatri. Yeni Symposium 35(2-3) : 72-74, 1997. 
9. Kemal Sayar. Psikiyatri ve kutsal : Geçmişin bilgeliği bugünün psikoterapileriyle buluşabilir mi? VI. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı, Erzurum, 1997, s:101-116. 
10. Kemal Sayar, Burçin Acar, Nurten Atınç. Major Depresyonda Kolesterol Düzeyleri : Kontrollü Bir Çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 8(2) : 104-108, 1998. 
11. Mustafa Solmaz, Kemal Sayar, Işıl Uğurad, Timuçin Oral, Arif Verimli, Aydın Tunçkale, A.Kadir Ergen. İrritabl Kolon Sendromu'nda Psikiyatrik Bozukluklar. Türk Psikiyatri Dergisi 9(3) : 190-197, 1998. 
12. Kemal Sayar, Birol Çotuk. Psikiyatri ve Kaos : Doğrusal ve Dengesel Olmayan Dinamik Sistemlerin Psikiyatride Kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi 9(3) : 213-223, 1998. 
13. Kemal Sayar, Esat Göktepe, Mehmet Özkan, Semra Baripoğlu, Volkan Topçuoğlu, Kemal Kuşçu. Mitral Valv Prolapsuslu (MVP) Olgularda Anksiyete ve Depresyon Prevalansı : Kontrollü Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 9(4) : 284-290, 1998. 
14. Kemal Sayar, Önder Ersöz. Hirşutizmin Psikiyatrik Yönleri. Türk Psikiyatri Dergisi 9(4) : 296-300, 1998. 
15. Kemal Sayar. Kültür ve Psikopatoloji. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni , 8(3) : 176-180, 1998.
16. Kemal Sayar, Nurten Atınç Sayar, Aydan Aksöyek, Gülay Aşık, Meltem Ekenel, Yonca Kanber. Sağlık Çalışanlarında Empati Becerisinin Değerlendirilmesi. Yeni Symposium 36(1-2) : 19-28, 1998. 
17. Işıl Kaya Uğurad, Kemal Sayar, Mustafa Solmaz, Derya Kulu Şahin, Cem Ataklı, Şahap Erkoç, Oğuz Arkonaç. Katatoni ve Şizofrenide Pozitif ve Negatif Belirtiler Arasındaki İlişki. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 9(1) : 39-46, 1999. 
18. Kemal Sayar, Nurten Atınç, Mehmet Özkan. Psikiyatrik Bir Bulgu Olarak Göğüs Ağrısı. Kardiyoloji 6(1) : 62-67,1999. 
19. Halil Önder Ersöz, Kemal Sayar, Dilek Gogas-Yavuz, Ahmet Arzık, Sema Akalın. Hirşutizm Hastalarında Depresif Bozukluklar ve Psikiyatrik Semptomların Değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 8(2) : 53-58, 1999. 
20. Kemal Sayar, Işıl Kaya Uğurad, Burçin Acar. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Fenomenoloji. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 9(3) : 142-147, 1999. 
21. Kemal Sayar, Burçin Acar. Psikofarmakolojik Ajanlarla Yapılan İntihar Girişimlerinde Risk Etkenleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 9(4) : 208-212, 1999. 
22. Kemal Sayar, Burçin Acar, Kazım Yazıcı. İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Aleksitimi. Nöropsikiyatri Arşivi 36(1) : 6-11, 1999. 
23. Kemal Sayar, Burçin Acar, Teoman Aydın. Fibromyalji Hastalarında Umutsuzluk ve Depresyon. Nöropsikiyatri Arşivi 36(1) : 27-32, 1999. 
24. Kemal Sayar. Psikiyatri ve Kültür : Hastalık Bize Neyi Anlatır? Yeni Symposium 37(3) : 46-51, 1999. 
25. Kemal Sayar, Mehmet Özkan. Mitral Valv Prolapsuslu Olgularda Göğüs Ağrısının Psikolojik Etkenlerle İlişkisi. Van Tıp Dergisi 6(4) : 15-19, 1999. 
26. Kemal Sayar. Mitral Valv Prolapsusu ve Anksiyete. Yeni Symposium 37(4) : 107-112, 1999.
27. Mücahit Öztürk, Kemal Sayar, Ümran Tüzün. Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Risperidon Kullanımı : Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10(1) : 51-55, 2000. 
28. Osman Köse, Kemal Sayar, Servet Ebrinç. Psychometric Assessment of Alopecia Areata Patients Before and After Dermatological Treatment. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10(1) : 21-25, 2000. 
29. Kemal Sayar, Ö. Akil Özer. Barsak-Mesane Obsesyonları : Olgu Sunumu. Düşünen Adam 13(1) : 29-32, 2000. 
30. Mustafa Solmaz, Kemal Sayar. Bir Capgras Sendromu Olgusu. Yeni Symposium 38(1) : 38-40, 2000. 
31. M. Hakan Türkçapar, Asena Akdemir, Kemal Sayar, Hasan Bahçekapılı. Antisosyal kişilik bozukluğu olan erkeklerde çocukluk çağı özellikleri ve klinik belirtiler : Depresyon ve kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma. 3P Dergisi 8(1) : 11-16, 2000. 
32. Kemal Sayar. Varoluşçu Psikoloji Açısından Anksiyete. Yeni Symposium 38(2) : 43-50, 2000. 
33. Kemal Sayar, Gülpınar Fidan, M.Hakan Türkçapar, Erhan Ceyhun. Antisosyal Kişilik Bozukluğu'nda Umutsuzluk ve Aleksitimi. Türkiye'de Psikiyatri 2(1) : 10-20, 2000.
34. Kemal Sayar. Şizofreni ve Kültür. Türk Psikiyatri Dergisi 11(1) : 64-73, 2000. 
35. Yalçın Güzelhan, Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, İhsan Kara. Şizofrenide Serbest Radikaller. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10(2) : 90-96, 2000. 
36. Kemal Sayar, Mustafa Solmaz, Kazım Yazıcı, Burçin Acar. Sosyal Fobi ve Kültür : Bir Taijin Kyofusho Vakası. Türk Psikiyatri Dergisi 11(2) :154-161, 2000. 
37. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Burçin Acar. İlaçla Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergenlerde Belirleyici Olarak Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon : Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Dergisi, 7(1) : 17-24, 2000. 
38. Kemal Sayar, Mustafa Solmaz, Sinan Trablus, Mücahit Öztürk, Burçin Acar. İrritabl Kolon Sendromu'nda Aleksitimi. Türk Psikiyatri Dergisi. 11(3) : 190-197, 2000. 
39. Kemal Sayar, Mustafa Solmaz, Mücahit Öztürk, Ö.Akil Özer, Meltem Arıkan. Yaygın Sosyal Fobi Hastalarında Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Psikopatolojiye Etkileri. Klinik Psikiyatri. 3(3) :163-169, 2000. 
40. Mustafa Solmaz, Kemal Sayar, Ö. Akil Özer, Mücahit Öztürk, Burçin Acar. Sosyal Fobi Hastalarında Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon : Kontrollü Bir Çalışma. Klinik Psikiyatri. 3(4) : 235-241, 2000. 
41. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö.Akil Özer. Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk. Van Tıp Dergisi. 7(2) : 66-71, 2000. 
42. Mücahit Öztürk, Kemal Sayar, Mustafa Güveli, Işıl Uğurad, Burçin Acar, Mustafa Solmaz. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Düşünen Adam. 13(3) : 170-174, 2000. 
43. Mücahit Öztürk, Kemal Sayar, Ümran Tüzün, Sema Tanrıöver Kandil. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda Metilfenidat ve Benlik Saygısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 10:139-143, 2000. 
44. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Burçin Acar. Aşırı Dozda İlaç Alımıyla İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikolojik Etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 10(3) :133-138, 2000. 
45. Kemal Sayar. Psikiyatri ve Epistemoloji. Yeni Symposium. 38(3) : 131-135, 2000. 
46. Kemal Sayar, Ayşegül Bilen, Meltem Arıkan. Kronik Ağrı Hastalarında Öfke, Benlik Saygısı ve Aleksitimi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi. 2(1) :36-42, 2001.
47. Kemal Sayar. Benliğin Dönüşümü. Kaşgar, 19: 104-112, 2001. 
48. Kemal Sayar. Şizofreni ve depresyon örneğinde ruhsal hastalığa yönelik tutumlar. 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı, s.16-21, 2001. 
49. Kemal Sayar, İsmail Ak. Depresyon ve Kültür. İbni Sina Tıp Dergisi. 6 (2) : 56-59, 2001. 
50. Kemal Sayar. Küreselleşmenin Psikolojik Boyutları. Yeni Symposium, 39 (2) : 79-94 , 2001. 
51. Yalçın Güzelhan, Mücahit Öztürk, Kemal Sayar, Ümran Tüzün. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda serbest radikaller. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 11(3):155-159, 2001.
52. Kemal Sayar, İsmail Ak. The predictors of somatization : A review. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 11 (4) : 266-271, 2002.
53. Kemal Sayar, Yalçın Güzelhan. Yasla birlikte görülen mani : Vaka takdimi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 12 (1) : 23-25, 2002. 
54. Kemal Sayar. Psikolojik Mekan Olarak Siberalan. Yeni Symposium 40 (2) : 60-67, 2002.
55. Kemal Sayar. Tıbben Açıklanamayan Belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(3) : 222-231, 2002. 
56. Kemal Sayar. İntihar ve inanç sistemleri. Yeni Symposium 40(3) : 100-104, 2002.
57. Kemal Sayar, Hüseyin Güleç, Mustafa Gökçe, İsmail Ak. Heart rate variability in depressed patients. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 12 (3) : 130-133, 2002.
58. İsmail Ak, Kemal Sayar. Antisosyal Kişilik Bozukluğu'nda Sosyobiyolojik Etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 12 (3) : 155-158, 2002. 
59. Kemal Sayar. Sömürgeciliğin Karşısında Psikiyatrist : Frantz Fanon. Yeni Symposium, 4(4) : 140-150, 2002.
60. Sibel Ayvaz, Kemal Sayar, İsmail Ak. Boğulma Fobisi : Olgu Sunumu. İbn-i Sina Tıp Dergisi, 7:177-179, 2002.
61. Gökhan Aksu, Kemal Sayar, İsmail Ak. Bir genital self-mutilasyon (otokastrasyon) olgusu. İbn-i Sina Tıp Dergisi, 7:115-117, 2002. 
62. Kemal Sayar. Aşınan Kimlikler, Dağılan Kişilikler : Benlik, kişilik ve kişilik bozuklukları üzerine kültürel bir okuma. Divan İlmî Araştırmalar Dergisi, 2002, 2: 261-293 
63. Kemal Sayar. Kültürel bakış açısından kişilik ve benlik. Yeni Symposium, 41 (2) : 78-85, 2003.
64. Kemal Sayar. Sosyokültürel açıdan kişilik bozuklukları. Yeni Symposium, 41(2) : 71-77, 2003.
65. Kemal Sayar. Genel Tıpta Depresyon. İç Hastalıkları Progres 4:2: 65-72, 2003.
66. Kemal Sayar, Musa Turhan, İsmail Ak. The relationship between alexithymia and dissociation in an adolescent sample. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2003, 13(4) : 167-173. 
67. Kemal Sayar, Gökhan Aksu. Olfaktör Referans Sendromu : Vaka takdimi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2003, 13 (4) : 183-187.
68. Kemal Sayar, Faruk Bozkır. İntihar girişiminde bulunan adolesanlarda intihar niyeti ve ölümcüllüğün belirleyicileri. Yeni Symposium, 2004, 42 (1) : 28-36.
69. Murat Topbaş, Füsun Yarış, Gamze Can, Mehmet Kapuca, Kemal Sayar. The effect of medicosociodemographic status on depressive symptoms of the inhabitants of nursing home and community-dwelling elders in Trabzon. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004 14:2: 104-107. 
70. Hüseyin Güleç, Kemal Sayar , Murat Topbaş , Murat Karkucak , İsmail Ak . Fibromyalji sendromu olan kadınlarda aleksitimi ve öfke. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(3) : 191-198. 
71. S. Köse, K. Sayar, I. Ak, N. Aydın, Ü. Kalelioğlu, I. Kırpınar, R. A. Reeves, T. R. Przybeck, C. R. Cloninger. Mizaç ve karakter envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. Kinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14: 107-131.
72. Cavit Boz, Kemal Sayar, Sibel Velioğlu, Çiçek Hocaoğlu ve ark. Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrılı Hastalarda Mizaç ve Karakter Profili. Türk Psikiyatri dergisi 2004; 15(2): 105-111.
73. Hüseyin Güleç, Kemal Sayar, Evrim Özkorumak. Depresyonda bedensel belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2):90-96 
74. Hüseyin Güleç, Kemal Sayar. Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi 2005; 8(1):31-36 
75. Mücahit Öztürk, Kemal Sayar, Işıl Uğurad, Ümran Tüzün. Sosyal fobisi olan çocukların annelerinde sosyal fobi yaygınlığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005; 15(2):60-64
76. M Öztürk, B Zülfikar, K Sayar, I Uğurad, S Zoroğlu, Ü Tüzün, A Elemek. Hemofilili çocuklar ve annelerinde emosyonel zorlanma. Yeni Symposium 43(4) : 157-162, 2005.
77. O Tüzün, K Sayar. Bağlanma Kuramı ve Psikopatoloji Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi;19(1):24-39, 2006. 
78. E Özkorumak, H Güleç, S Köse, J Borckardt, K Sayar. Depresyon Hastalarında Tıp Dışı Yardım Arama Davranışı: Aleksitimi Bir Etken Olabilir mi? Klinik Psikiyatri Dergisi ;9(4):161-169, 2006.
79. MY Güleç, C Hocaoğlu, M Gökçe, K Sayar. Kalple ilişkili olmayan göğüs ağrısında aleksitimi, öfke ve bedensel duyumları büyütme. Anadolu Psikiyatri Dergisi ;8(1):14-21, 2007. 
80. H Güleç, K Sayar, MY Güleç Fibromiyaljide Tedavi Arayışının Psikolojik Etkenlerle İlişkisi . Türk Psikiyatri Dergisi; 18(1): 22-30, 2007. 
81. Güleç, E Çapkın, K Sayar, İ Ak. Fibromiyalji tanılı kadın hastaların amitriptilin ve venla­faksin'in etkileri yönünden tedavi öncesi ve sonrası de­ğerlendirilmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni;17(2):68-73, 2007. 
82. H Güleç, K Sayar, MY Güleç. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi;20(1):16-24, 2007.

BİLİMSEL KİTAPLAR 

1. Kemal Sayar, M.Hakan Türkçapar. Antipsikiyatri. İstanbul, Ağaç Yayınları, Alternatif Üniversite Dizisi, 1992, 95 sayfa. 
2. Kemal Sayar, Erol Göka (yayına hazırlayanlar). Bir Bilim Olarak Psikiyatri, İstanbul, Ağaç Yayıncılık, 1992, 224 sayfa. İkinci Baskı, Kaknüs yayınları, 2001. 
3. Kemal Sayar (Çeviren) . Yaşantının Politikası, R.D.Laing. Vadi yayınları, Ankara, 1993, 160 sayfa. 
4. Kemal Sayar. Psikiyatri ve Kültür. İnsan Yayınları, İstanbul, 2000, 168 sayfa.
5. Kemal Sayar (yayına hazırlayan) . 'Ruh Hastalığı'nı Anlamak. Kaknüs Yayınları, 2001, İstanbul. 
6. Kemal Sayar. Özgürlüğün Baş Dönmesi. Kaknüs Yayınları, 2002, İstanbul. 
7. Kemal Sayar (yayına hazırlayan). Ruh Sağlığı ve Kültür. Küreselleşen Dünyada Kültürel Psikiyatri. Metis yayınları, 2003. 
8. Kemal Sayar. Ruhun Labirentleri. Ufuk Kitapları, 2003, İstanbul.

  
Facebook
Facebookta Paylaş
Twitter
Twitterda Paylaş
Twitter
E-Posta ile Paylaş
Whatsapp
Whatsappta Paylaş